Κέντρο Συμβουλευτικής – Επαγγελματικές Κάρτες

Εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμός μακέτας για επαγγελματικές κάρτες διάστασης 8,5×5,5cm.
Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί Toile/Λευκό 250γρ του Οίκου Περράκη.

Client: Γραμμένου Κωνσταντίνα
Date: 17 November 2016