Προδιαγραφές δημιουργικών


Κανόνες εκτυπώσιμων αρχείων

 α) Χρήση χρωματικής κλίμακας CMYK ή PANTONE σε δημιουργικά που προορίζονται για Offset εκτύπωση

 β) Χρήση χρωματικής κλίμακας CMYK  σε δημιουργικά που προορίζονται για Ψηφιακή εκτύπωση

 γ) Ανάλυση 300 dpi

 δ) 3mm ξακρίσματα για κάθε πλευρά και σημεία κοπής. Ομοίως, τα έγχρωμα φόντα θα πρέπει να ξακρίζουν

 ε) Απόσταση ασφαλείας. Εικόνες, κείμενα και λοιπά στοιχεία του δημιουργικού θα πρέπει να απέχουν για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον 5mm από κάθε σημείο που επρόκειτο να γίνει η κοπή.

στ) Πρέπει στο αρχείο να συμπεριλαμβάνονται σημεία κοπής.

ζ)  Δημιουργήστε σημεία διπλώματος στις περιπτώσεις που χρειάζεται δίπλωμα.

η) Αποδεκτές Μορφές αρχείων σε κατάληξη .pdf και .tiff 

θ) Βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές σας είναι outline.