Κασκούτας Οίνοι – Επαγγελματικές κάρτες

Ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε κατά την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Πρόκειται για μακέτα 2 όψεων για επαγγελματικές κάρτες σε διάσταση 8,5×5,0cm
Εκτύπωση σε χαρτί Velvet 350gr, πλαστικοποίηση matte.

Client: Κασκούτας Αντώνιος
Date: 3 June 2014