Κρεοπωλείο Ρίζου

Εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμός μακέτας σε διάσταση Α4 για την παρουσίαση προϊόντων του Κρεοπωλείου.
Εκτύπωση σε χαρτί 150γρ Illustration.

Category: Μονόφυλλα
Client: Ρίζου Φωτούλα
Date: 11 July 2016