ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ FREE LIANIKO

Διαχείριση στo εύρος που χρειάζεστε

Τα πλάνα διαχείρισης “Free Lianiko” έχουν σχεδιαστεί ώστε να σας παρέχουμε σε μηνιαία βάση τις ενέργειες διαχείρισης στο εύρος που χρειάζεστε σε ότι αφορά το eshop, τα Google Ads και τα Social Media.

Επιλέξτε το πλάνο που σας εξυπηρετεί

FREE LIANIKO 1

79

,03/μήνα

ΤΟΜΕΑΣ ESHOP

Εργασίες συντήρησης – Updates

1 Αλλαγή Cover αρχικής

4 Αναρτήσεις στο Blog

Διαχείριση 30 κωδικών προϊόντων

Εβδομαδιαία Συχνότητα υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ GOOGLE

Ανάπτυξη 3 διαφημίσεων (αποκριτικές, με λέξεις κλειδιά ή banner, απλό remarketing)

Ανάπτυξη διαφημίσεων Shopping Ads & Dynamic Remarketing

Εύρος budget διαφημίσεων έως 500€

Συλλογή υλικού

Επιμέλεια υλικού

Αντιμετώπιση απορρίψεων

Μοντέλο μετατροπών για την εποπτεία απόδοσης

Ανάλυση συμπεριφοράς κοινού – διαφημίσεων με Google Analytics

Εβδομαδιαία Συχνότητα υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ SOCIAL

Ανάρτηση 15 δημοσιεύσεων (posts & stories)

Ανάπτυξη 3 διαφημίσεων (απλές χορηγούμενες)

Ανάπτυξη διαφημίσεων carousel

Ανάπτυξη έξυπνων διαφημίσεων με fb pixel

Ανάπτυξη διαφημίσεων καταλόγου (μέσω feed)

Διεξαγωγή Giveaway

Συλλογή υλικού

Επιμέλεια υλικού

Αντιμετώπιση απορρίψεων

Μοντέλο μετατροπών για την εποπτεία απόδοσης

Συχνότητα υποστήριξης 15νθήμερο

Εγγραφή

FREE LIANIKO 2

167

,56/μήνα

ΤΟΜΕΑΣ ESHOP

Εργασίες συντήρησης – Updates

1 Αλλαγή Cover αρχικής

20 Αναρτήσεις στο Blog

Διαχείριση 80 κωδικών προϊόντων

Εβδομαδιαία Συχνότητα υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ GOOGLE

Ανάπτυξη 5 διαφημίσεων (αποκριτικές, με λέξεις κλειδιά ή banner, απλό remarketing)

Ανάπτυξη διαφημίσεων Shopping Ads & Dynamic Remarketing

Εύρος budget διαφημίσεων έως 1.000€

Συλλογή υλικού

Επιμέλεια υλικού

Αντιμετώπιση απορρίψεων

Μοντέλο μετατροπών για την εποπτεία απόδοσης

Ανάλυση συμπεριφοράς κοινού – διαφημίσεων με Google Analytics

Ημερήσια Συχνότητα υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ SOCIAL

Ανάρτηση 30 δημοσιεύσεων (posts & stories)

Ανάπτυξη 8 διαφημίσεων (απλές χορηγούμενες)

Ανάπτυξη διαφημίσεων carousel

Ανάπτυξη έξυπνων διαφημίσεων με fb pixel

Ανάπτυξη διαφημίσεων καταλόγου (μέσω feed)

Διεξαγωγή Giveaway

Συλλογή υλικού

Επιμέλεια υλικού

Αντιμετώπιση απορρίψεων

Μοντέλο μετατροπών για την εποπτεία απόδοσης

Συχνότητα υποστήριξης 15νθήμερο

Εγγραφή

FREE LIANIKO 3

298

,39/μήνα

ΤΟΜΕΑΣ ESHOP

Εργασίες συντήρησης – Updates

2 Αλλαγή Cover αρχικής

30 Αναρτήσεις στο Blog

Διαχείριση 200 κωδικών προϊόντων

Εβδομαδιαία Συχνότητα υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ GOOGLE

Ανάπτυξη 8 διαφημίσεων (αποκριτικές, με λέξεις κλειδιά ή banner, απλό remarketing)

Ανάπτυξη 2 διαφημίσεων Shopping Ads & Dynamic Remarketing

Εύρος budget διαφημίσεων έως 2.500€

Συλλογή υλικού

Επιμέλεια υλικού

Αντιμετώπιση απορρίψεων

Μοντέλο μετατροπών για την εποπτεία απόδοσης

Ανάλυση συμπεριφοράς κοινού – διαφημίσεων με Google Analytics

Ημερήσια Συχνότητα υποστήριξης

ΤΟΜΕΑΣ SOCIAL

Ανάρτηση 45 δημοσιεύσεων (posts & stories)

Ανάπτυξη 10 διαφημίσεων (απλές χορηγούμενες)

Ανάπτυξη 2 διαφημίσεων carousel

Ανάπτυξη 2 έξυπνων διαφημίσεων με fb pixel

Ανάπτυξη 1 διαφημίσεων καταλόγου (μέσω feed)

Διεξαγωγή 1 Giveaway

Συλλογή υλικού

Επιμέλεια υλικού

Αντιμετώπιση απορρίψεων

Μοντέλο μετατροπών για την εποπτεία απόδοσης

Εβδομαδιαία Συχνότητα υποστήριξης

Εγγραφή

Οι τιμές είναι προ ΦΠΑ 24% – Το αναγραφόμενο πλήθος εργασιών είναι σε μηνιαίο κύκλο υλοποίησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις διεξάγονται 2 meetings κάθε μήνα από υπεύθυνο σύμβουλο Marketing, στα οποία προσδιορίζεται το πλάνο των ενεργειών διαχείρισης,  συζητείται η στρατηγική  που θα ακολουθηθεί και δίνονται απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα και απορίες που έχουν προκύψει.

Συχνότητα Υποστήριξης είναι ο χρόνος κατά τον οποίο εξυπηρετούνται τα αιτήματα – ζητήματα που θα χρειαστεί να αναθέσετε στην τεχνική ομάδα υποστήριξης.

some-alt

Αίτημα για ενημέρωση

Θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατόν για να απαντήσουμε σε όποιο ερώτημά σας.