Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το site μας.

Ελπίζουμε η  συμβολή μας να ήταν χρήσιμη  στον τομέα της έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής σας!

 

Πολιτική ακύρωσης/επιστροφής παραγγελιών -– Δικαιώματα Καταναλωτών

 

Ακύρωση Παραγγελίας - Γενικός κανόνας

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας τα προϊόντα είναι σε κατάσταση εκκρεμότητας και για την οποία δεν έχουν αρχίσει οι διαδικασίες αποστολής και έκδοσης παραστατικών. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email, fax ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ακύρωση Παραγγελίας - Σε προϊόντα εκτύπωσης

1) Υπαναχώρηση πελάτη

Εφικτή είναι η ακύρωση της παραγγελίας σας, εφόσον: α) δεν έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία εκτύπωσης, β) δεν έχει δεσμεύσει "κλειδώσει" θέση εκτύπωσης σε διαδικασία συνεκτύπωσης.
Εφόσον πληρούνται τα α) και β) το ποσό προκαταβολής που έχετε καταβάλει επιστρέφεται.

2) Υπαναχώρηση Παρόχου

Ο πάροχος μπορεί να ακυρώσει μονομερώς την εκτέλεση παραγγελίας.  Στην περίπτωση αυτή,για εκτυπώσεις που δεν εκτελέστηκαν και για προϊόντα εκτύπωσης που δεν παρέλαβε ο πελάτης, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη και να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό προκαταβολής που έχει λάβει από τον πελάτη.

 

Ακύρωση Παραγγελίας - Σε προϊόντα & υπηρεσίες που συνοδεύονται από Δωρεάν Παροχές


Η SetIN Designs, μεταξύ άλλων, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συνοδεύονται από την διάθεση Δωρεάν επιπρόσθετων παροχών. Στην περίπτωση αυτή, οι ακυρώσεις πραγματοποιούνται εφόσον ο πελάτης δεν έχει αξιώσει την εξαργύρωση της Δωρεάν παροχής που συνοδεύει την παραγγελία του.

Ως εκ τούτου ακυρώσεις παραγγελιών δεν γίνονται δεκτές από την στιγμή που ο πελάτης διεκδίκησε (καθ' οιονδήποτε τρόπο) τα οφέλη του Δώρου.

 

 Υποσημείωση: Πλαίσιο Φορολογικής Υποχρέωσης

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος πελάτης να προβαίνει σε παραγγελία και αποδοχή εκτέλεσης της προσφοράς που έλαβε από την SetIN Designs (πχ δημιουργία και εκτύπωση επαγγελματικών καρτών) και κατά την διαδικασία εκτέλεσης να διεκδικεί το προϊόν στην καθαρή τιμή του (άνευ ΦΠΑ).

Η SetIN Designs λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με τους νόμους που διέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται κανένα απολύτως δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη, με αφορμή την "χρέωση" ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν ανήκει σε κανέναν και οφείλουμε να το αποδίδουμε στο κράτος.

 

Επιστροφή χρημάτων

Από την στιγμή που θα ζητηθεί  η ακύρωση της παραγγελίας, θα επιστραφεί στον πελάτη ολόκληρο το ποσόν που έλαβε η επιχείρηση από την συναλλαγή (δεν επιστρέφονται τυχόν τραπεζικά έξοδα και προμήθειες ενδιάμεσων / τρίτων που παρακρατήθηκαν ώστε να γίνει η πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση), και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής και έκδοσης φορολογικών παραστατικών.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρηθεί αντίστροφα η διαδικασία επιστροφής του ποσού, ως ακριβώς έγινε η διαδικασία πληρωμής (πχ.  σε περίπτωση που η πληρωμή μας τελέστηκε με αποστολή courier - αντικαταβολή και χρέωση εξόδων στην SetIN Designs, ομοίως η επιστροφή του ποσού θα πρέπει να διεκπεραιωθεί με αποστολή courier - αντικαταβολή και χρέωση εξόδων στον πελάτη)